Anmälan om webbkund

Gäller anmälan en annan person måste en fullmakt bifogas i sista steget

Gäller anmälan en annan person?