Välkommen till Borgholms kommuns e-tjänster för serveringstillstånd   

Ansökan om serveringstillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till kommunen.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos kommunen kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande och/eller styrelse
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos kommunen kan du också registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter. Man kan även se vilka som är anmälda som serveringsansvariga.

Personuppgiftslagen

Genom att registrera dina uppgifter samtycker du enligt personuppgiftslagen (PuL) till att information lagras spara och bearbetas i kommunens register. Läs mer om PuL på www.borgholm.se